รัฐมีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises)ซึ่งมีความต้องการกู้เงินไม่มากนักหรือไม่?

นอกจากแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาภายใต้การกำกับของรัฐแล้ว รัฐยังมีแหล่งเงินทุนให้กู้สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ เช่น

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

เงินทุนหมุนเวียนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์(กรมประชาสงเคราะห์)

เงินทุนหมุนเวียนการขยายการส่งเสริมร้านค้าในชุมชน (กรมการค้าภายใน)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *