ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดีอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน?

นิคมอุตสาหกรรมมีข้อดีในแง่มีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการตั้งโรงงานไม่ว่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า โทรศัพท์ การบำบัดสิ่งแวดล้อม การขออนุมัติตั้งหรือขยายโรงงานทำได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในตัวเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *